字級:
小字級
中字級
大字級
Thiền nhập môn Dharma Drum Mountain
請使用行動條碼下載
Android  QR Code
Android 前往連結

※使用 Google Chrome 瀏覽器查看Android版,滑鼠按右鍵並點選「在無痕視窗中開啟連結」;使用 MicrosoftEdge 瀏覽器查看,請使用「新InPrivate視窗」瀏覽,鍵盤輸入Ctrl+Shift+P。


Pháp sư Thánh Nghiêm nói: “ Thiền là sự nhận biết chính mình, là phương pháp tốt nhất để chuyển hóa bản thân.” Những năm gần đây, phong trào tu thiền nổi lên rất mạnh ở Âu Mỹ, ngày càng nhiều người có sự hứng thú và hiếu kỳ đối với Thiền. Rốt cuộc, Thiền là gì ? Có đáng để học tập hay không ? Và làm thế nào để học Thiền đây ?

“Thiền nhập môn” APP ghi chép những bài giảng của pháp sư Thánh Nghiêm “ Thiền – Hòa bình trong và ngoài”, “Lợi ích của việc ngồi thiền”, “Thiền cơ trong Vũ đạo” và “Ý nghĩa đích thực của Thiền” v.v Thành 11 loại ngôn ngữ và video. Với ngôn từ rất đơn giản và dể hiểu, Ngài đã dẫn dắt những con người ngày nay với sự căng thẳng, bận rộn bước vào thế giới Thiền, cùng nhau thể nghiệm sự diệu dụng và hoạt bát của Thiền.

TOP